Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
ohjoy
ohjoy
ohjoy
Zupa to tylko cytaty. Publikuję to co mi się podoba. Ale spróbuj, będąc zakochana, publikować coś o nieszczęśliwej miłości, albo śmieszne obrazki kiedy masz ochotę płakać. Nie da się. Zupa odzwierciedla nasz humor. I nic na to nie poradzimy.
ohjoy
Jest uroczym facetem, szczególnie wtedy, gdy nie jest skończonym skurwysynem.
— Ochocki, Vithren
8465 05ef
Reposted fromkattrina kattrina viacynamon cynamon
ohjoy
ohjoy
4890 acfd

The Hottest Here - The Best NSFW Tumblr  
40,000+ Followers, 25,000+ Posts. 
http://www.thehottesthere.com/

Reposted fromindie indie
4887 01ff 500

The Hottest Here - The Best NSFW Tumblr  
40,000+ Followers, 25,000+ Posts. 
http://www.thehottesthere.com/

Reposted fromindie indie
ohjoy
Reposted fromfisch fisch viacrazypolish crazypolish
4883 3a0d 500

The Hottest Here - The Best NSFW Tumblr  
40,000+ Followers, 25,000+ Posts. 
http://www.thehottesthere.com/

Reposted fromindie indie
ohjoy
Reposted fromsupernatural supernatural viamaraskowa maraskowa
4879 1fb0 500

The Hottest Here - The Best NSFW Tumblr  
40,000+ Followers, 25,000+ Posts. 
http://www.thehottesthere.com/

Reposted fromindie indie
ohjoy
Reposted fromsmiechy smiechy viamaraskowa maraskowa
4785 e267
Reposted fromqb qb viamaraskowa maraskowa
ohjoy
0290 1be5
imm.io
Bob Marley don't climb...
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viamaraskowa maraskowa
ohjoy
4115 7475
Reposted fromradykalna radykalna viakeepfit keepfit
ohjoy
Reposted fromcouples couples
4859 9f98

The Hottest Here - The Best NSFW Tumblr  
40,000+ Followers, 25,000+ Posts. 
http://www.thehottesthere.com/

Reposted fromindie indie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl